OM HELSEFESTIVALEN

HELSEFESTIVALEN ble for første gang arrangert den 20. og 21. september 2019, med et ønske om å sette søkelys på både fysisk og psykisk helse, spesielt for å nå frem til innvandrere og minoriteter.
Mange med innvandrerbakgrunn i Norge er lite kjent med arbeidet til helsefremmende
frivillige organisasjoner, og mister dermed muligheten til å benytte seg av de forebyggende tiltakene organisasjonene kan tilby.


Med THI, LHL, MiR og LINK som hovedarrangører ble arbeidet startet med
å skape en arena hvor innvandrere og minoriteter, men også resten av befolkningen, kunne få kjennskap til ulike organisasjoner som jobber for å fremme helse. 

HELSEFESTIVALEN 2020

Fagseminar : Fredag 18.09.2020
KL. 13:00 – 15:00
EN HØST MED KORONA –
HVA VIL DET BETY FOR DEG & MEG

Hva vil vi med Helsefestivalen?

Fagseminaret fokuserer i sin helhet på ulike sider ved Covid-19 pandemien.

Under seminaret vil det bli sofasamtaler om utfordringer knyttet til koronasituasjonene, og hvordan vi kan leve med eller løse ulike utfordringer. Vi vil også snakke om regler og rettigheter som gjelder i denne situasjonen. Hovedtemaene er psykisk helse, skole, arbeid og informasjon/kommunikasjon knyttet til covid-19. For å snakke om disse temaene vil vi samle diverse fagpersoner og personer fra byråkratiet.  

Program vil bli lagt ut i løpet av den aller nærmeste tiden

Sted: Live stream
Tid: 13:00 – 15:00 
Av hensyn til smittevern vil vi i år kun arrangere et digitalt seminar. Seminaret er fritt tilgjengelig for alle. Seminaret vil streames fra Torggata 31 i Oslo. Det vil i etterkant bli lagt ut på nettsiden og Facebook-siden til Helsefestivalen.

Hvem er vi?

Helsefestivalen ble til etter et initiativ fra Tverrkulturell Helseinformasjon (THI) i 2018. Den første festivalen ble holdt i 2019.

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer Helsefestivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no
LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring, www.linkoslo.no 
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info