OM HELSEFESTIVALEN

HELSEFESTIVALEN ble for første gang arrangert den 20. og 21. september 2019, med et ønske om å sette søkelys på både fysisk og psykisk helse, spesielt for å nå frem til innvandrere og minoriteter.
Mange med innvandrerbakgrunn i Norge er lite kjent med arbeidet til helsefremmende frivillige organisasjoner, og mister dermed muligheten til å benytte seg av de forebyggende tiltakene organisasjonene kan tilby.

Med THI, LHL og MiR som hovedarrangører ble arbeidet startet med å skape en arena hvor innvandrere og minoriteter, men også resten av befolkningen, kunne få kjennskap til ulike organisasjoner som jobber for å fremme helse. 

Helsefestivalen har som målsetning å spre kunnskap og engasjement knyttet til helse. Gjennom festivalen ønsker vi å bidra til å fremme fysisk og psykisk helse i befolkningen, og vi har et særlig fokus på helse blant innvandrere. Hovedarrangementet er et fagseminar med fokus på funksjonsnedsettelse og en åpen dag for den generelle befolkningen i Oslo.

Hvorfor?

Formålet med helsefestivalen er å kunne spre kunnskap og skape et enda større engasjement om temaer som omfatter helse. Vi ønsker å støtte opp under målet i Oslo kommunes folkehelseplan om at innbyggerne skal oppleve god helse og trivsel, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i byen.
Fagseminaret og den åpne dagen skal på hver sin måte bidra til dette.
På fagseminaret samler vi forskere og organisasjoner som jobber med diverse relevante temaer.
Årets tema under fagseminaret vil være knyttet til mennesker med funksjonsnedsettelse og da med et hovedfokus på innvandrerbefolkningen. Gjennom seminaret vil deltakerne få et innblikk og faglig aspekt på temaet. Det vil også bli en paneldebatt på slutten av seminaret
Den åpne dagen på Grønland torg har som målsetning å skape engasjement og kunnskap om helse blant den generelle befolkningen, og særlig innvandrerbefolkningen. Det vil bli spredt informasjon om helse og helsefremmende aktiviteter, informasjon om arbeidet ulike organisasjoner driver med knyttet til helse, i tillegg til at det vil bli arrangert aktiviteter som publikum kan delta i. Det vil også bli kulturelle innslag og underholdning for å skape glede knyttet til helse.

Andre viktige målsetninger med festivalen er også å legge til rette for økt samarbeid mellom organisasjoner som jobber med innvandrerhelse i Oslo. Gjennom å delta i festivalen kan bånd mellom organisasjoner knyttes, og man kan se nye muligheter for nye samarbeid.

Hvem er vi?

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer festivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info

Deltakelse i festivalen er åpen for alle frivillige organisasjoner som jobber med temaer som kan knyttes til helse.