PROGRAM - HELSEFESTIVALEN 2021

Fagseminar : Fredag 24.09.2021 – KL. 13:00 – 15:00 
Fokus for årets fagseminar er åpenhet og dialog i møte med ulike helseutfordringer. 

Hva vil vi med Helsefestivalen?

Sammen med kompetente foredragsholdere vil vi belyse hvordan åpenhet og dialog kan være et viktig verktøy i møte med både fysiske og psykiske helseplager. Vi vil som vanlig ha fokus på utfordringer og muligheter innenfor migrasjonshelse. 
 
Av hensyn til smittevern foregår seminaret digitalt, og kan følges via livestream på Facebook. Det vil i etterkant bli lagt ut på nettsiden og Facebook-siden til Helsefestivalen.
 

Slik ser programmet ut for årets Helsefestival digitalt fredag 24 september 2021, 13:00 – 15:00

Program: 

13:00 
Velkommen og introduksjon v/THI

13:10
En personlig historie om korona v/Kelem Biru

13:30
Korona og innvandrere: Hva har pandemien lært oss? v/Warsame Ali, FHI Migrasjonshelse

13:50
Hensiktsmessig kommunikasjon i møte med pasienter med migrasjonsbakgrunn v/ Torunn Arntsen Sajjad, sosialantropolog

14:10
Dikt v/ Munira Makerow

14:25
Korona, smittefrykt og stigmatisering v/Ingvill Hekne, psykolog

14:45
Åpenhet om psykisk helse

15:00
Avslutning

Hvem er vi?

Helsefestivalen ble til etter et initiativ fra Tverrkulturell Helseinformasjon (THI) i 2018. Den første festivalen ble holdt i 2019.

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer Helsefestivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no
LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring, www.linkoslo.no 
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info

13:10 – En personlig historie om korona v/Kelem Biru

PROGRAM - HELSEFESTIVALEN 2020

Fagseminar : Fredag 18.09.2020 – KL. 13:00 – 15:00 
EN HØST MED KORONA – HVA VIL DET BETY FOR DEG & MEG

Hva vil vi med Helsefestivalen?

Fagseminaret fokuserer i sin helhet på ulike sider ved Covid-19 pandemien.

Under seminaret vil det bli sofasamtaler om utfordringer knyttet til koronasituasjonene, og hvordan vi kan leve med eller løse ulike utfordringer. Vi vil også snakke om regler og rettigheter som gjelder i denne situasjonen. Hovedtemaene er psykisk helse, skole, arbeid og informasjon/kommunikasjon knyttet til covid-19. For å snakke om disse temaene vil vi samle diverse fagpersoner og personer fra byråkratiet.  

Slik ser programmet ut for årets Helsefestival digitalt fredag 18 september 2020, 13:00 – 15:00

Tidsplan: 

13:00 
Velkommen v/ Wolela Hailt, THI – Tverrkulturell Helseinfo

13:05
Introduksjon v/ Lixian Cheng. IMDI

13:10
Arbeid, kvalifisering og rettigheter i en unntakstid v/ Rabia Musavi, LIN – Likestilling, inkludering og Nettverk, Arnhild Rydland Rønning, NAV Alna og Linn Camilla Elvenes, NAV Gamle Oslo.

13:40
Skole og smitteverntiltak v/Tsega Gaim Kebreab, Nordpolen skole, Hana Mulalic, Elevorganisasjonen og Liv Guneriussen, Byrådssekretær for oppvekst og kunnskap, Oslo

14:10
Hverdagsmestring og ivaretakelse av sosial relasjoner i koronatiden v/ Farzin Shahroukhi, psykolog, Arya NLP og Le Hang Duong, Verdensdagen for psykisk helse

14:30
Informasjon og tverrkulturell kommunikasjon: Hvordan nå frem til målgruppene? v/ Ragnhild Storstein Spilker, FHI Migrasjonshelse og Mona Drage, LHL Internasjonal.

14:50
Oppsummering v/ Lixian Cheng, Imdi.

 

Sted: Live stream 
Av hensyn til smittevern vil vi i år kun arrangere et digitalt seminar. Seminaret er fritt tilgjengelig for alle. Seminaret vil streames fra Torggata 31 i Oslo. Det vil i etterkant bli lagt ut på nettsiden og Facebook-siden til Helsefestivalen.

Hvem er vi?

Helsefestivalen ble til etter et initiativ fra Tverrkulturell Helseinformasjon (THI) i 2018. Den første festivalen ble holdt i 2019.

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer Helsefestivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no
LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring, www.linkoslo.no 
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info

PROGRAM - HELSEFESTIVALEN 2019

Fagseminar : Fredag 20.09.2019 – Åpen dag på Youngstorget: Lørdag 21.09.2019

Fagseminar: Sosial ulikhet i helse – hvordan ivareta fysisk og psykisk helse for alle?

Dato: 20.9.19 Sted: Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, Oslo
Konferansier: Wasim Zahid, lege og foredragsholder

9.30 Registrering og kaffe
10.00 Velkommen. V/ Wolela Haile, THI – Tverrkulturell Helseinfo
10.05 Offisiell åpning av festivalen. V/Byråd for helse i Oslo,
Tone Tellevik Dahl.
10.20 Sosial ulikhet i helse – hva sier forskningen og hva kan gjøres? V/Annett Arntzen,
Helsedirektoratets fagråd for sosial ulikhet i helse og Universitetet i Sørøst-Norge
10.50 Sosial ulikhet i helse i et mannsperspektiv. V/ Per Wenneberg, Caritas Norge
11.10 Sosial ulikhet i helse i et kvinneperspektiv. V/ Nina Torgersen, Helseforum for kvinner

11.30 Lunsj

12.00 Byutvikling og nærmiljøets betydning for helse
V/ Marianne Millstein, By- og Regionsforskningsinstituttet NIBR og OsloMet
12.20 Uteaktivitet og friluftsliv for alle i Oslos boområder. V/Hogne Øian, Norsk Institutt for naturforskning, NINA
12.40 Vår indre natur – identitet, ressurser og egenkraft. V/Anne-Grete Bjørlo,
LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

13.00 Pause

13.15 Kulturinnslag. V/ ”De psykt gode vennene”
13.30 Psykisk helse i eksil. V/ Leoul Mekonen, R.BUP Øst og Sør
13.50 Kosthold og livsstilssykdommer blant innvandrere. V/Wasim Zahid
14.20 Paneldebatt: Helse og ”det gode liv”
14.50 Avsluttende innlegg/oppsummering
15.00 Programmet avsluttes

Påmelding til Wolela Haile, wolela@tverrkulturellhelse.info, innen 15. september 2019. 

Hvem er vi?

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer festivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no
LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring, www.linkoslo.no 
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info

Deltakelse i festivalen er åpen for alle frivillige organisasjoner som jobber med temaer som kan knyttes til helse.