Velkommen til
FLERKULTURELL HELSEFESTIVAL

HELSEFESTIVALEN ble for første gang arrangert i september 2019 med et mål om å sette søkelys på både fysisk og psykisk helse, spesielt for å nå frem til innvandrere og minoriteter. Vi mener at mange med innvandrerbakgrunn i Norge er lite kjent med arbeidet til helsefremmende frivillige organisasjoner, og dermed mister muligheten til å benytte seg av de forebyggende tiltakene disse organisasjonene kan tilby.

MÅL OG ARRANGEMENTER

Flerkulturell Helsefestival har som sitt hovedmål å spre kunnskap og øke engasjementet om temaer knyttet til helse. Målet vårt er å fremme både fysisk og psykisk helse i befolkningen, med et særlig fokus på innvandrerbefolkningen.

FORMÅL

Vi ønsker å støtte opp under målene i Oslo kommunes folkehelseplan om at innbyggerne skal oppleve god helse og trivsel, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i byen. Fagseminaret og den åpne dagen skal på hver sin måte bidra til dette. Andre viktige mål med festivalen er også å legge til rette for økt samarbeid mellom organisasjoner som jobber med innvandrerhelse i Oslo. Gjennom å delta i festivalen kan bånd mellom organisasjoner knyttes, og dører til nye muligheter og nye samarbeid åpnes.

Opprettelsen av HF

Med THI, LHL og MiR som hovedarrangørene ble arbeidet startet for å skape en arena hvor innvandrere og minoriteter – og også resten av befolkningen – kunne få kjennskap til ulike organisasjoner som jobber for å fremme helse. Fra og med 2024 vil Helsefestivalen endre navn til “Flerkulturell Helsefestival” og vi ser frem til å fortsette med dette viktige arbeidet.

Hvem er vi?

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer festivalen:

RKF – Stiftelsen Rådet for kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid –  www.stiftelsenrkf.no

Mental Helse Oslo – mentalhelse.no/oslo/

IKKG – Interkulturell Kvinnegruppe – http://www.ikkg.no/

THI – Tverrkulturell helseinfo –  www.tverrkulturellhelse.info

Deltakelse i festivalen er åpen for alle frivillige organisasjoner som jobber med temaer som kan knyttes til helse.

Helsefestivalen har som målsetning å spre kunnskap og engasjement knyttet til helse. Gjennom festivalen ønsker vi å bidra til å fremme fysisk og psykisk helse i befolkningen, og vi har et særlig fokus på helse blant innvandrere. Hovedarrangementet er et fagseminar med fokus på funksjonsnedsettelse og en åpen dag for den generelle befolkningen i Oslo.