PROGRAM - FLERKULTURELL HELSEFESTIVAL 2024

FAGSEMINAR OM PSYKISK/MENTAL HELSE BLANT
INNVANDRERE OG MINORITETER.

Dato: Fredag 06.9.2024
Tid:     kl. 09:00–15:00
Sted: 
FRIVILLIGHETENS HUS – CHRISTIAN KROHGS GATE 10 I OSLO
(Gratis inngang)

ÅPEN DAG MED AKTIVITETER, KULTURELLE INNSLAG OG STANDS. 

Dato: lørdag 07.9.2024
Tid:
     kl. 11:00–16:00
Sted: GRØNLANDS TORG, OSLO  

Mental helse blant innvandrere og etniske minoriteter står i fokus i Norge, med økende oppmerksomhet fra både helsemyndigheter og frivillige organisasjoner som arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak.

I september 2019 ble Helsefestivalen arrangert for første gang med mål om å belyse både fysisk og psykisk helse, spesielt rettet mot innvandrere og etniske minoriteter.
Tverrkulturell Helseinfo (THI), Landsforening for hjerte- og lungesyke (LHL) og Mangfold, inkludering, Respekt (MiR) har vært hovedarrangørene av festivalen. Helsefestivalen har fungert som en arena der innvandrere, etniske minoriteter og resten av befolkningen har kunnet bli kjent med ulike organisasjoner som jobber for å fremme god helse.
Vi anser en slik arena som viktig, ettersom mange med innvandrerbakgrunn ikke er godt kjent med disse organisasjonene og deres arbeid.

Vi ønsker å støtte Oslo kommunes folkehelseplan, slik at innbyggerne opplever god helse og trivsel uavhengig av bakgrunn og hvor i byen de bor. Festivalen har også som mål å legge til rette for økt samarbeid mellom organisasjoner som jobber med innvandrerhelse i Oslo, med håp om å knytte bånd og åpne dører for nye samarbeidsmuligheter.

Fra 2024 vil Helsefestivalen skifte navn til «Flerkulturell Helsefestival», med THI som hoved koordinator. Denne navneendringen reflekterer festivalens inkludering av ulike perspektiver og kulturer i arbeidet med helsefremmende tiltak.

Den 6. og 7. september 2024 arrangerer THI Flerkulturell Helsefestival. Organisasjonene Mental Helse Oslo (MHO), Interkulturell Kvinne Gruppe (IKKG) og Stiftelsen RKF Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF) er medarrangører som vil belyse temaet psykisk helse blant innvandrere fra ulike perspektiver.

Hovedarrangementer i 2024

  • FAGSEMINAR: Det vil arrangeres et fagseminar som belyser psykisk/mental helse blant innvandrere og minoriteter. Til stede under seminaret har vi ulike forskere og organisasjoner som jobber med de relevante temaene og som vil skape et enda større engasjement om temaer som omfatter helse. Dette vil gi deltakerne et godt faglig aspekt i seminarets innhold. Det vil også arrangeres en paneldebatt ved seminarets slutt.

 

  • ÅPEN DAG: Den åpne dagen arrangeres dagen etter fagseminaret og har som et mål å skape engasjement og øke kunnskapen om helse blant den generelle befolkningen i Oslo. Det vil deles informasjon om helse og helsefremmende aktiviteter, samt informasjon om arbeidet ulike organisasjoner driver med knyttet til helse. I tillegg vil det bli arrangert aktiviteter som publikum kan delta i, samt kulturelle innslag og underholdning for å skape glede knyttet til helse.

Hvor og når?

Fagseminar om psykisk/mental helse blant innvandrere og minoriteter.
Dato: fredag 06.9.2024
Tid:
  kl. 09.00–15:00

Sted: 
FRIVILLIGHETENS HUS – CHRISTIAN KROHGS GATE 10 I OSLO


Åpen dag med aktiviteter, kulturelle innslag og stands
Dato: lørdag 07.9.2022
Tid:
  kl. 11:00–16:00
Sted: Grønlands torg, Oslo

Den åpne dagen finner sted på Grønlands torg i Oslo. Her vil det blant annet bli underholdning, kulturelle innslag, aktiviteter og utdeling av informasjon om temaer knyttet til helse og helsefremmende aktiviteter.
For mer informasjon, følg med på vår Facebook-side: www.facebook.com/Helsefestivalen1

Hvem er vi?

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer festivalen:

RKF – Stiftelsen Rådet for kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid –  www.stiftelsenrkf.no
Mental Helse Oslo – mentalhelse.no/oslo/
IKKG – Interkulturell Kvinnegruppe – http://www.ikkg.no/
THI – Tverrkulturell helseinfo –  www.tverrkulturellhelse.info

Deltakelse i festivalen er åpen for alle frivillige organisasjoner som jobber med temaer som kan knyttes til helse.