HELSEFESTIVALEN 20223

Fagseminar om diskriminering i helsevesenet – en risikofaktor for sykdom?

Fredag 22.09.2023  KL. 09:00 – 13:00
kreftforeningens vitensenter, Kongens gate 6, 0153 Oslo

Hvem er vi?

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer festivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info

Deltakelse i festivalen er åpen for alle frivillige organisasjoner som jobber med temaer som kan knyttes til helse.