HELSEFESTIVALEN 20223

Fagseminar om diskriminering i helsevesenet – en risikofaktor for sykdom?

Fredag 22.09.2023  KL. 09:00 – 13:00
kreftforeningens vitensenter, Kongens gate 6, 0153 Oslo

Fagseminar: Diskriminering i helsevesenet – en risikofaktor for sykdom?
Program:
08:40 – 09:00 Registrering og kaffe.
09:00 – 09:10 Velkommen v/ Wolela Haile, Helsefestivalen
09:10 – 09:35 Konsekvenser av å oppleve rasisme og diskriminering i helsevesenet v/ Akhenaton de Leon, OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering.
09:35 – 10:00 Strukturell rasisme i det offentlige helsesystemet. v/ Hatem Ben Mansour, Antirasistisk Senter.
10:00 – 10:20 Negative konsekvenser av rasisme og diskriminering fra minoritetsungdoms perspektiv. v/ Leoul Mekonen fra Stiftelsen RKF – Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende arbeid.
10:20 – 10:40 Sammen mot rasisme og diskriminering – metoder for forebyggende ungdomsarbeid v/Maryam Issa, prosjektleder MiR-Ung.
10:40 – 11:20 Pause med servering og mulighet til å utforske Vitensenteret.
11:20 – 11:30 Smittsomme sykdommer, fremmedfrykt og diskriminering, v/ Ingunn Nordstoga, LHL Internasjonal.
11:30 – 11:40 Personlig erfaring fra en HIV-informant.
11:40 – 12:00 Sykepleiere som opplever diskriminering på jobb. Erfaringer og anbefalinger fra en ressursgruppe. v/ Simone Belfon fra Bydel Gamle Oslo og Abha Johar fra Gatehospitalet.
12:00 – 13:00 Panelsamtale introdusert og ledet av Jonas Debesay, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet.
Wolela_foredrag_holdere
Akhenaton_de_Leon

ÅPEN DAG

LØRdag 23.09.2023  KL. 12:00 – 15:00
GRØNLANDS TORG OSLO

Banner_01
Banner_03
Banner_02

Hvem er vi?

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer festivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info

Deltakelse i festivalen er åpen for alle frivillige organisasjoner som jobber med temaer som kan knyttes til helse.