HELSEFESTIVALEN 2021

Fagseminar : Fredag 24.09.2021- Åpenhet og dialog i møte med helseutfordringer

Hva vil vi med Helsefestivalen?

Fokus for årets fagseminar er åpenhet og dialog i møte med ulike helseutfordringer.

Under seminaret vil det bli sofasamtaler om utfordringer knyttet til koronasituasjonene, og hvordan vi kan leve med eller løse ulike utfordringer. Vi vil også snakke om regler og rettigheter som gjelder i denne situasjonen. Hovedtemaene er psykisk helse, skole, arbeid og informasjon/kommunikasjon knyttet til covid-19. For å snakke om disse temaene vil vi samle diverse fagpersoner og personer fra byråkratiet.

Slik ser programmet ut for årets Helsefestival digitalt fredag 24 september 2021, 13:00 – 15:00

Tidsplan: 

13:00 
Velkommen og introduksjon v/THI – Tverrkulturell Helseinfo

13:10
En personlig historie om korona v/Kelem Biru

13:30
Korona og innvandrere: Hva har pandemien lært oss? v/Warsame Ali, FHI Migrasjonshelse

13:50
Hensiktsmessig kommunikasjon i møte med pasienter med migrasjonsbakgrunn v/ Torunn Arntsen Sajjad, sosialantropolog

14:10
Dikt v/ Munira Makerow

14:25
Korona, smittefrykt og stigmatisering v/Ingvill Hekne, psykolog

14:45
Åpenhet om psykisk helse

15:00
Avslutning

Sted: Live stream
Av hensyn til smittevern foregår seminaret digitalt, og kan følges via livestream på Facebook. Det vil i etterkant bli lagt ut på nettsiden og Facebook-siden til Helsefestivalen.

Hvem er vi?

Helsefestivalen ble til etter et initiativ fra Tverrkulturell Helseinformasjon (THI) i 2018. Den første festivalen ble holdt i 2019.

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer Helsefestivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no 
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info