HELSEFESTIVALEN 2019

Fagseminar : Fredag 20.09.2019 – Åpen dag på Youngstorget: Lørdag 21.09.2019

Tverrkulturell Helseinfo (THI) har tatt initiativ til å arrangere en helsefestival i Oslo i 2019. 

Hva vil vi med Helsefestivalen?

Helsefestivalen har som målsetning å spre kunnskap og engasjement knyttet til helse. Gjennom festivalen ønsker vi å bidra til å fremme fysisk og psykisk helse i befolkningen, og vi har et særlig fokus på helse blant innvandrere. Hovedarrangementer er et fagseminar om sosial ulikhet i helse og en åpen dag for den generelle befolkningen i Oslo.

Hvor og når?

Fagseminar om sosial ulikhet i helse
Tid: fredag 20.9.2019 kl. 9.30–15
Sted: Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7
Konferansier: Wasim Zahid, lege og foredragsholder
Åpning ved Tone Tellevik Dahl, byråd for helse i Oslo

Under fagseminaret vil det bli foredrag av forskere og representanter for organisasjoner fra helse- og sosialfeltet, samt en paneldebatt. Det vil også bli et musikalsk innslag.

Åpen dag med aktiviteter, kulturelle innslag og stands
Tid: lørdag 21.9.2019 kl. 11–16
Sted: Youngstorget
Konferansier: Safia Abdi Haase, sykepleier og samfunnsdebattant
Åpning ved Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo

Den åpne dagen finner sted på Youngstorget, i hjertet av Oslo. Her vil det blant annet bli underholdning, kulturelle innslag, aktiviteter og utdeling av informasjon om temaer knyttet til helse og helsefremmende aktiviteter.
For mer informasjon, følg med på vår Facebook-side: www.facebook.com/Helsefestivalen1

Hvorfor?

Målsetning med helsefestivalen er å spre kunnskap og engasjement knyttet til helse. Vi ønsker å støtte opp under målet i Oslo kommunes folkehelseplan om at innbyggerne skal oppleve god helse og trivsel, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i byen. Fagseminaret og den åpne dagen skal på hver sin måte bidra til dette.

På fagseminaret samler vi forskere og organisasjoner som jobber med diverse relevante temaer. Helse blant innvandrere henger sammen med sosial ulikhet i helse, derfor vil dette være fokus for seminaret. Og siden helse har både fysiske og psykiske aspekter, vil innleggene ta opp temaer knyttet til både fysisk og psykisk helse. Gjennom seminaret vil deltakerne få en oppdatering om forskning på området og om arbeidet ulike organisasjoner driver. 
Det vil også bli en paneldebatt med diskusjon om hvordan man kan jobbe videre for å ivareta helse for alle.

Den åpne dagen på Youngstorget har som målsetning å skape engasjement og kunnskap blant den generelle befolkningen, og særlig innvandrerbefolkningen. Det vil bli spredt informasjon om helse og helsefremmende aktiviteter, og det vil bli arrangert aktiviteter som publikum kan delta i. Det vil også bli kulturelle innslag og underholdning, for å skape glede knyttet til helse. Youngstorget er valgt fordi det ligger i hjertet av Oslo, og brukes av
befolkningen fra alle deler av byen.

En målsetning med festivalen er også å legge til rette for økt samarbeid mellom organisasjoner som jobber med innvandrerhelse i Oslo. Gjennom å delta i festivalen kan bånd mellom organisasjoner knyttes, og man kan se nye muligheter for samarbeid.

Hvem er vi?

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer festivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info

Deltakelse i festivalen er åpen for alle frivillige organisasjoner som jobber med temaer som kan knyttes til helse.