HELSEFESTIVALEN 2020

Fagseminar : Fredag 18.09.2020 – EN HØST MED KORONA – HVA VIL DET BETY FOR DEG & MEG

Hva vil vi med Helsefestivalen?

Fagseminaret fokuserer i sin helhet på ulike sider ved Covid-19 pandemien.

Under seminaret vil det bli sofasamtaler om utfordringer knyttet til koronasituasjonene, og hvordan vi kan leve med eller løse ulike utfordringer. Vi vil også snakke om regler og rettigheter som gjelder i denne situasjonen. Hovedtemaene er psykisk helse, skole, arbeid og informasjon/kommunikasjon knyttet til covid-19. For å snakke om disse temaene vil vi samle diverse fagpersoner og personer fra byråkratiet.  

Slik ser programmet ut for årets Helsefestival digitalt fredag 18 september 2020, 13:00 – 15:00

Tidsplan: 

13:00 
Velkommen v/ Wolela Hailt, THI – Tverrkulturell Helseinfo

13:05
Introduksjon v/ Lixian Cheng. IMDI

13:10
Arbeid, kvalifisering og rettigheter i en unntakstid v/ Rabia Musavi, LIN – Likestilling, inkludering og Nettverk, Arnhild Rydland Rønning, NAV Alna og Linn Camilla Elvenes, NAV Gamle Oslo.

13:40
Skole og smitteverntiltak v/Tsega Gaim Kebreab, Nordpolen skole, Hana Mulalic, Elevorganisasjonen og Liv Guneriussen, Byrådssekretær for oppvekst og kunnskap, Oslo

14:10
Hverdagsmestring og ivaretakelse av sosial relasjoner i koronatiden v/ Farzin Shahroukhi, psykolog, Arya NLP og Le Hang Duong, Verdensdagen for psykisk helse

14:30
Informasjon og tverrkulturell kommunikasjon: Hvordan nå frem til målgruppene? v/ Ragnhild Storstein Spilker, FHI Migrasjonshelse og Mona Drage, LHL Internasjonal.

14:50
Oppsummering v/ Lixian Cheng, Imdi.

 

Sted: Live stream 
Av hensyn til smittevern vil vi i år kun arrangere et digitalt seminar. Seminaret er fritt tilgjengelig for alle. Seminaret vil streames fra Torggata 31 i Oslo. Det vil i etterkant bli lagt ut på nettsiden og Facebook-siden til Helsefestivalen.,

Hvem er vi?

Helsefestivalen ble til etter et initiativ fra Tverrkulturell Helseinformasjon (THI) i 2018. Den første festivalen ble holdt i 2019.

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer Helsefestivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no 
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info