HELSEFESTIVALEN 2022

Fagseminar om funksjonsnedsettelse

Fredag 23.09.2022  KL. 09:30 – 13:00
KuLturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo

Seminaret vil fokusere på utfordringene mennesker med funksjonsnedsettelser opplever, hvilke rettigheter de har, og hvordan de møtes i behandlingsapparatet. Det vil være et særskilt fokus på mennesker med innvandrerbakgrunn.
Foreløpig program: (endringer kan forekomme)

9:30-9:50 Velkommen

9:50-10:15 Innvandrerforeldres erfaringer i møte med helse- og habiliteringstjenester. – v/ Shahrzad Arfa

10:15-10:35 En mors erfaringer – v/Fowzia Finstad

10:35-10:55 Tiltak rettet mot minoritetsgrupper med funksjonsnedsettelser – v/Campcom

10:55-11:15 Pause

11:15-11:35 Usynlige funksjonshemninger og stigmatisering – v/LHL Internasjonal

11:35-12:00 Funksjonshemming som sårbarhetsfaktor for overgrep– v/ NOK

12:00-12:30 Rettigheter og menneskeverd – v/Geir Lippestad

12:30-13:00 Panelsamtale og spørsmål fra salen

Fagseminaret er en del av “Helsefestivalen – Sammen for helse” som arrangeres hvert år av:
Tverrkulturell helseinfo (THI), LHL Internasjonal og MiR.

Seminaret er gratis, men påmelding er nødvendig. Påmeldingsfrist 19.9.
Meld deg på via denne linken: https://forms.gle/xYnfvHjvWDJMM2zX8

Programmet oppdateres fortløpende og legges ut på Facebook og på www.helsefestivalen.no

Hvem er vi?

Følgende organisasjoner er med arbeidsgruppa som arrangerer festivalen:
LHL
 Internasjonal, www.lhl-internasjonal.no
MIR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, www.mirnett.org
THI – Tverrkulturell helseinfo, www.tverrkulturellhelse.info

Deltakelse i festivalen er åpen for alle frivillige organisasjoner som jobber med temaer som kan knyttes til helse.